Our Team

Chairman

Kavita Bhandari

Editorial Team

Jham Prasad Acharya

Editor

Indra Prasad Acharya

Founder/Editor-in-Chief / Acting Editor

Phone: +977-1-5244886

Res. 5244886

Cell: 9851097694

Email: journalistindra@gmail.com

: janaboli.com@gmail.com

: janabolifeature@gmail.com – Feature

Director

Yam Bastola

Phone: +977-1-5244886, Res. 5244886

Cell: 9841437437

Email : janaboliad@gmail.com

: bastolayam@gmail.com

Sub- Editor

Bir Bahadur Oli

News Co-ordinator

Puja Shahi

Desk

Ishwor Upreti

Ravi Pyakurel

Kushal Acharya

Monaj Bishwokarma

Special Correspondents

Pramod Shah

Ramesh Acharya

Ramesh Khatri

Reporters

Kabi Khanal

Rachana Khatri

Nirajan Adhikari

Photo

Shishir Acharya

Video Editor

Sudhir Gupta

Geeta Katawal

Management

Administration Chief

Dinesh Shrestha

Human Resource

Binod Kharel

Logistics

Harka Gurung

Administration

Shiva Khatiwoda

Receptionist

Muna Thapa

Marketing Officers

Manav Bista

Rohit Katawal